Phone

Di Động: 093 969 95 20

 

Địa Chỉ

89/39 Ngô Đức Kế, Phường 12

Quận Bình Thạnh, TP.HCM

 

Lưu ý: Hiện tại ELEBUM chỉ kinh doanh trực tuyến

các bạn muốn đến xem khăn trực tiếp

vui lòng liên hệ hẹn lịch trước với ELEBUM.

 

Email

hello@elebum.com

Bạn có thắc mắc

Hãy gửi mail đến ELEBUM nào